BUGETUL DE VENITUL SI CHELTUIELI 

AL SCOLII GIMNAZIALE , COMUNA BORLESTI

 

Nr.crt

Denumire

Vizualizare

1

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 - buget de stat

Vizualizeaza

2

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 - buget local

Vizualizeaza