MISIUNE

     Şcoala noastră este şi vrea să fie în continuare, dar la un nivel mai înalt, instituţia care să ajute elevii să se adapteze exigenţelor sociale, înlocuind disciplina bazată pe teamă cu dezvoltarea iniţiativei personale, a simţului propriei personalităţi.

VIZIUNE

     Ne propunem ca scoala noastra sa fie  apreciată de către elevi, părinţi şi comunitatea locală pentru eficienţa activităţii instructiv-educative, asigurarea condiţiilor materiale necesare unui învăţământ de calitate, asigurarea egalităţii şanselor tuturor elevilor, pentru  rezultate deosebite în activitatea de performanţă şi pentru ancorarea şcolii în comunitatea locală şi europeană.

Go to top